Monastyry

Monastyr sv. Bazila Veľkého - sídlo provincie
Vajanského 31
080 01 Prešov
email: baziliani@baziliani.net
Prešov  

Monastyr Zoslania Sv. Ducha - noviciát
Krásny Brod 226
068 01 Medzilaborce
email: monastyr@baziliani.net

Krásny Bord - Monastyr
Monastyr Christa Carja
M. R. Štefanika
Trebišov   
Trebišov  Trebišov
Monastyr sv. Josafata
XVI. Divizije
Kula (Srbsko) 
 Monasytrska cerkov sv. Josafata Kula Serbija