Krásny Brod - Monastyr

Pozyvame Vas na  odpusty na Monastyrju

v Krasňim Brodi v roku 2017  

 

  

Archieparch.odpust Sošestvija 

Svjatoho Ducha:

   10.-11.6.2017     

        

 

Bl.Pavla Petra Gojdiča, ČSVV 

15.-16.7.2017

 

Pokrov Presv. Bohorodicy 

   7.-8.10.2017

 

 

   Presvjatája Bohoródice spasí nás!