Kto sme

Názov rádu:
Rád sv. Bazila Veľkého
Iné názvy:
Baziliánsky rád, Otcovia Baziliáni, Чин святого Василія Великого - Rád sv. Bazila Veľkého,Ordо Sancti Basilii Magni .

  
Prezentacija o historii i sučastnosti

Organizácia rádu:
Rád sv. Bazila Veľkého sa delí na provincie, ktoré sa skladajú z monastyrov a rezidencií. Provincie majú pôsobisko na území jednotlivých štátov.

  • Provincia Najsvätejšieho Spasiteľa na Ukrajine (od roku 1992 tu patrí i Zakarpatská provincia sv. Nikolaja), má 29 monastyrov a rezidencie
  • Provincia nepoškvrneného Počatie Bohorodičky v Argentíne, 3 monastyry
  • Provincia sv. Jozefa v Brazilii, 15 monastyrov
  • Provincia Presv. Srdca Isusa v Kanade, 10 monastyrov
  • Provincia sv. Stefana v Maďarsku, 5 monastyrov
  • Provincia Ochrany Bohorodičky v Poľsku, 4 monastyry
  • Provincia sv. ap. Petra a Pavla v Rumunsku, 3 monastyry
  • Provincia sv. Cyrila a Metoda na Slovensku, 4 monastyry
  • Provincia Zosnutia Bohorodičky v USA, 7 monastyrov