Darcovia

Drahí bratia sestry! 

predstavujeme Vám nový projekt na našej vebovej stránke z názvom

"DARCOVIA"


Týmto projektom chceme pozvať všetkých ľudí dobrej vôle prispieť svojím darom na zmiernenie chudoby či urtrpenia našich bratov a sestier.
Chceme sa zamerať na pomoc biednym a trpiacim na Slovensku, na Ukrajine  a v Srbsku. 

 

Ako sa môžte stať účastníkmi tohto projektu? Veľmí jednoducho.

Kliknite na jeden z nasledujúcich odkazov: 

 

Pomoc biednym a trpiacim na Slovensku

 

Pomoc biednym a trpiacim na Ukrajine

 

Pomoc biednym a trpiacim v Srbsku