Z histórie Blahovistnika

Blahovistnik, v preklade znamená ohlasovateľ blahej zvesti alebo evanjelia, po prvýkrát vyšiel 6. januára 1946.

Na vzniku tohto mesačníka mal veľký podiel a iniciátorom jeho vydávania bol vtedajší gréckokatolícky biskup dnes už blahoslavený Pavol Peter Gojdič, OSBM.

Hlavným redaktorom bol Dr. Vasiľ Hopko, neskorší pomocný biskup Prešovskej eparchie v tomto čase už tiež blahoslavený. Časopis násilne zlikvidovali v roku 1949 pri násilnej likvidácií Gréckokatolíckej cirkvi v vtedajšom Československu. Opätovne začal vychádzať v auguste 1969.

V jeho viac ako polstoročnej histórii sa na poste šéfredaktora vystriedali také osobnosti gréckokatolíckeho duchovného života, akými sú: o. Ivan Ľjavinec - emeritný biskup pražský, Dr. Emil Korba, o. Štefan Papp, František Dancák a dnes už zosnulý o. Dr. Marián Ján Potaš, OSBM.